Kolokviji, Novosti

Kolokvij (15. studenog)

U predavaonici Instituta u srijedu 15.11.2017. u 13:30 sati održat će se kolokvij Zrinke Franić iz Jedinice za medicinu rada i okoliša.

Naslov predavanja je Profesionalna otrovanja zabilježena u Centru za kontrolu otrovanja tijekom 2016. godine

Sažetak predavanja
Centar za kontrolu otrovanja je 24-satna informacijska služba pri Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada koja prima upite zdravstvenih djelatnika i drugih pravnih i fizičkih osoba na području Republike Hrvatske u vezi slučajeva akutnih ili kroničnih otrovanja. Tijekom 2016. godine u Centru za kontrolu otrovanja zabilježeno je 1.898 poziva u kojima su se tražile informacije o 1.939 slučaja. U 47 slučajeva radilo se o sumnji na prekomjernu izloženost štetnostima na radnom mjestu, odnosno sumnji na profesionalna otrovanja. Informacije povezane s očekivanim simptomima i terapijske smjernice tražili su većinom zdravstveni djelatnici. U svim prijavljenim slučajevima radnici su bili izloženi kemijskim štetnostima u krutom, tekućem ili plinovitom obliku. U 2016. godini najčešći uzroci profesionalnih otrovanja bili su organska otapala, plinovi i dimovi, kiseline i lužine te pesticidi. Najčešći putovi unosa kemikalija bili su inhalacija, ingestija te kontakt kemikalija s kožom i očima. Teže kliničke slike profesionalnih otrovanja bile su prisutne većinom nakon inhalacijske izloženosti plinovima i parama uz neuporabu ili uporabu neispravnih osobnih zaštitnih sredstava za dišni sustav. U ovom predavanju osvrnut će se na različite putove unosa kemikalija kod profesionalnih otrovanja, na najčešće vrste kemikalija s kojima su izloženi radnici bili u kontaktu u 2016. godini, s posebnim opisom slučajeva otrovanja gdje je utvrđeno da se radilo o težoj kliničkoj slici. Naglasak će biti na trendovima u učestalosti i načinima profesionalnih otrovanja koji su u porastu u usporedbi s prethodnim godinama te na mogućnostima prevencije profesionalnih otrovanja upotrebom adekvatnih i pravovremenih zaštitnih mjera.

Kratki životopis predavačice

Zrinka Franić, dr.med.
Zrinka Franić je rođena 1985. u Zagrebu. Od 2000. do 2004. godine pohađala je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu. 2010. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. do 2011. obavljala je pripravnički staž u Kliničkom bolničkom centru Zagreb te je 2011. godine položila državni stručni ispit. Od 2012. do 2016. godine zaposlena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb na Klinici za plućne bolesti i Odjelu za klinička ispitivanja. Od listopada 2016. godine zaposlena je na mjestu asistenta u Jedinici za medicinu rada i okoliša Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Trenutačno izrađuje doktorsku disertaciju pod naslovom „Međudjelovanje genetskih i okolišnih čimbenika rizika na incidenciju profesionalnog kontaktnog dermatitisa u frizerskih učenika tijekom školovanja“ (mentorice: prim. dr. sc. Jelena Macan, IMI, i prof. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić, KBC Zagreb) te pohađa poslijediplomski doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. godine sudjeluje u radu i dežurstvima Centra za kontrolu otrovanja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog apiterapijskog društva te Hrvatskog toksikološkog društva.