Jedinica za medicinu rada i okoliša

Stručna djelatnost

 • Medicina rada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada d.o.o.
  Direktorica: prim. dr. sc. Jelena Macan, spec. medicine rada i športa

Kontakt:
tel: 01 4682 606, faks 01 2348 385

Poliklinika je trgovačko društvo osnovano za provedbu zdravstvenih usluga u području medicine rada i interne medicine.
Unutar poliklinike obavljaju se sljedeće zdravstvene usluge:

 • prethodni i periodični pregledi radnika
 • dijagnostička obrada profesionalnih bolesti
 • ocjene radne sposobnosti
 • kliničko-toksikološka mišljenja
 • dijagnostička obrada alergijskih bolesti
 • kožno testiranje
 • specifična imunoterapija
 • spirometrija
 • nazalni i bronhoprovokativni test
 • PEF monitoring
 • određivanje dušičnih oksida u izdahnutom zraku
 • digitalna fotopletizmografija
 • Sudska vještačenja u području medicine rada (prim. dr. sc. Jelena Macan), psihologije i toksikologije
 • Psihologijska ispitivanja

Projekti

Znanstveno istraživački projekti provedeni u razdoblju od 2007. do 2013. godine

 • Alergotoksični učinci čimbenika općeg i radnog okoliša (Jelena Macan)
 • Utjecaj čimbenika iz općeg i radnog okoliša na mišićno-koštani sustav (Selma Cvijetić Avdagić)
 • Problem pospanosti: sociokulturalni, bihevioralni i psihofiziološki aspekti (Biserka Radošević Vidaček)
 • Učinci toksičnih i esencijalnih metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca (Alica Pizent)
 • Procjena rizika pobola i smrtnosti u populaciji Hrvatske: prospektivna studija (Mladen Pavlović)
 • Biološki pokazatelji djelovanja elektromagnetskog neionizirajućeg zračenja (Ivančica Trošić)

Oprema

Publikacije

U studenom 2014. godine u sunakladništvu Hrvatskog zavoda za zaštitu i sigurnost na radu (HZZZSR), Hrvatskog društva za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora (HDMR-HLZ) i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada objavljene su stručne smjernice “Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada“.
Urednice su Ana Bogadi Šare i Jelena Macan.

Prijevod dokumenta:
Sonsmann F, Beaumann A, Wilke A, John S M, Sulfhorst B. Occupational skin diseases in the hairdressing trade – Medical reference document. EU Project SafeHair 2.0, University of Osnabruck, 2011.
Hrvatski prijevod: Macan J, Kujundžić Brkulj M, Herman M, Samardžić T. Profesionalne bolesti kože u frizerskom zanimanju – Medicinski referentni dokument

Brošura za frizere

Izvornik:
Transnational ESF Project ‘A Close Shave’. Take care of your self! Skin prevention and ergonomics for hairdressers. Dostupno na poveznici.

Hrvatski prijevod (Kujundžić Brkulj M., Macan J. ‘Brinite o sebi!’, Prevencija kožnih bolesti i ergonomija za frizere)

Djelatnici

Kontakt

Jedinica za medicinu rada i okoliša
T 01 2348 355 (direktni)
F 01 2348 385