TRANSAutophagy – European Network of Multidisciplinary Research and Translation of Autophagy knowledge (CA15138)

COST – European Cooperation in Science and Technology

Suradnica na projektu:

Poveznica: http://cost-transautophagy.eu/

Trajanje: 2016.-2020.

Voditelj : Dr. James MURRAY (School of Biochemistry & Immunology Trinity Biomedical Sciences Institute, Ireland, Dublin)

Sažetak
Autofagocitoza je važan mehanizam za održavanje homeostaze na staničnoj razini i razini organizma. Autofagocitoza  kontrolira ravnotežu hranjivih tvari i uklanja suvišne ili oštećene organele, pogrešno savijane  (engl. misfolded) proteine ​​i invaziju mikroorganizama. Kada je riječ o ljudskom zdravlju, nekoliko primjera ističe važnost ovog procesa kao terapijski cilj budući da modulacija autofagcitoze ima prepoznat potencijal za borbu protiv raka, lupus eritematozusa (već u fazi III), neurodegeneracije i infekcije, te je i ključna u strategijiu za usporavanje opadanja vitalnosti tkiva povezanog s godinama. Na biotehnološkom planu, inovativne primjene za optimalnu proizvodnju poljoprivredne hrane ili dobivanje alternativnih izvora energije iz mikroalgi mogući su modulacijom autofagocitoze. Te i proširene izglede poboljšat će TRANSAUTOPHAGY, konzorcij koji služi kao platforma za poduzeća, dionike i istraživače iz različitih disciplina (nanotehnolozi, bioinformatičari, fizičari, kemičari, biolozi i liječnici). Predviđene radionice potaknut će suradnju u znanstvenim istraživanjima promicanjem partnerstva, poticanjem otvorenih inovacija za kreativno rješavanje problema i pružanjem prilika za mlade istraživače i rodnu ravnotežu. Surađivat ćemo u stvaranju multidisciplinarnih otkrića o regulaciji autofagocitoze i koristiti ta znanja u biomedicinske i biotehnološke svrhe. Posebni odbori za širenje i prevođenje osigurat će društveni povrat ulaganja. Spektar očekivanih ishoda kreće se od preporuka za zdravo starenje ili prevenciju bolesti do otkrića novih terapija, komponenti koje se temelje na biološkoj osnovi ili nanouređaja sposobnih za selektivno moduliranje autofagije. Oni će imati klinički potencijal – kao antineoplastična, neuroprotektivna, antimikrobna ili imunomodulatorna sredstva – ili za iskorištavanje biljaka i mikroorganizama za učinkovite usjeve i proizvodnju energije.