Štetni učinci pojedinačnih i kombiniranih mikotoksina Aspergillus vrsta – MycotoxA

Suradnici na projektu:

Daniela Jakšić Despot, Ana Mornar Turk, Miranda Sertić, Biljana Nigović, Dubravko Jelić, Dubravka Rašić, Andrea Hulina, Sándor Kocsubé, Davor Želježić, Nevenka Kopjar, Maja Peraica, Davorka Breljak, Lada Rumora

VoditeljMaja Šegvić Klarić

Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Sažetak:
Prema EU dokumentu o klimatskim promjenama u južnoj i jugoistočnoj Europi očekuje se povećanje temperature za 4-5° C, te sušna razdoblja u kombinaciji s velikom količinom oborina i poplave. Takve klimatske promjene mogu se odraziti na obrazac pojavnosti plijesni-producenata mikotoksina. Aspergillus vrste i njihovi mikotoksini mogli bi postati češći kontaminanti hrane u našem podneblju nego li je to bilo do sada, što može značajno povećati rizik za zdravlje bilo da se radi o unosu toksina ingestijom ili inhalacijom. S mikotoksikološkog stajališta, Aspergillus vrste iz sekcija Flavi, Circumdati, Nigri, Versicolores i Terrei zaslužuju posebnu pozornost zbog proizvodnje aflatoksina B1, okratoksina A, fumonizina, sterigmatocistina i citrinina. Mehanizam toksičnosti tih mikotoksina još uvijek nije razjašnjen. Jedan od mogućih mehanizama koji igra značajnu ulogu u imunotoksičnosti, genotoksičnosti i kancerogenosti mikotoksina je oksidacijski stres. To bi se moglo spriječiti korištenjem nekih prirodnih antioksidanata kao što je resveratrol. Stoga su ciljevi ovog projekta: 1) istražiti pojavnost genotipova Aspergillus vrsta u hrani i zraku zatvorenih plijesnima opterećenih prostora, primjenom sekvenciranja ITS /CaM regije DNA; 2) ispitati toksinogenosti Aspergillus vrsta in vitro i ex vivo pomoću tekućinske kromatografije visoke učinkovitosti u kombinaciji s masenom spektrometrijom; 3) razjasniti ulogu oksidacijskog stresa u mehanizmu toksičnosti mikotoksina in vitro / in vivo određivanjem lipidne peroksidacije, staničnih antioksidanta i ekspresije proteina toplinskog šoka; 4) ispitati toksične interakcije mikotoksina (aditivnost, sinergizam, antagonizam) u dvojnim i trojnim kombinacijama koncentracija koje odgovaraju EU limitu koristeći stanične linije i statističke modele, te 5) ispitati antioksidativni potencijal resveratrola. Rezultati će pružiti temelj za preporuke i / ili reviziju postojećih regulatornih smjernica kako bi se smanjio rizik za ljudsko zdravlje.