Razvoj voltametrijskih metoda za karakterizaciju prirodnih antioksidansa – DVMCNA

Suradnici na projektu:

Ivana Novak Jovanović, L. Čižmek, D. Jadreško, M. Lovrić

Voditelj projekta: Šebojka Komorsky-Lovrić (Institut „Ruđer Bošković“)

Razdoblje provedbe: 1.7.2014.-30.6.2017.

Sažetak istraživanja

Brojna istraživanja pokazuju da redovita konzumacija namirnica biljnog porijekla ima cijeli niz povoljnih učinaka na zdravlje ljudi, što se najvećim dijelom pripisuje antioksidativnom djelovanju pojedinih sastojaka u namirnicama. Antioksidansi hvataju slobodne radikale u ljudskom organizmu te time sprečavaju ili značajno usporavaju različite štetne oksidacijske procese koji bi inače mogli dovesti do cijelog niza degenerativnih bolesti. Prirodni sastojci voća i povrća za koje je dokazano da posjeduju izrazitu antioksidacijsku aktivnost su: polifenoli (flavonoidi i fenolne kiseline), vitamini A i E, te neki karotenoidi (likopen, ß-karoten, lutein). Posljednjih godina postoji sve veći interes za primjenu različitih elektrokemijskih (prije svega voltametrijskih) tehnika za karakterizaciju bioaktivnih supstanci u prirodnim uzorcima. Moderne voltametrijske tehnike ne zahtijevaju upotrebu dodatnih reagensa za određivanje antioksidativne aktivnosti, omogućavaju analizu velikog broja uzoraka u kratkom vremenu, te koriste osjetljive, jeftine i lako primjenjive instrumente. Stoga je jedan od ciljeva ovog projekta razviti i validirati jednostavnu, brzu, pouzdanu, osjetljivu i preciznu elektrokemijsku metodu za određivanje ukupnog antioksidacijskog kapaciteta namirnica, koja bi bila pogodna za rutinske analize hrane kako u istraživačkim laboratorijima tako i u industriji. Poznavanje elektrokemijskih svojstava nekog spoja jedan je od bitnih preduvjeta za razumijevanje mehanizma njegovog antioksidacijskog djelovanja, te je jedan od ciljeva projekta detaljno ispitati mehanizme elektrokemijskog djelovanja pojedinih antioksidativnih spojeva.