Razvoj biotest metode za dokazivanje rezidua herbicida u tlu

Razdoblje provedbe: 1.9.2016.-31.8.2017.

Voditelj: Klara Barić (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Suradnici: Sanja Stipičević, Z. Ostojić, A. Pintar, M. Šćepanović (Agronomski fakultet)

Sažetak istraživanja
Suvremeni monitoring pesticida u tlu, vodi i biološkom materijalu uključuje primjenu instrumentalnih analitičkih tehnika. Monitoring herbicida u tlu moguće je obavljati i biotestovima, odnosno metodom dokazivanja rezidua herbicida u tlu utvrđivanjem stupnja fitotoksičnosti herbicida na kultiviranoj biljci. Biotestovi su korisna, ali nedovoljno istražena, nadopuna analitičkim metodama koje, zbog vrlo niskih razina rezidua herbicida u tlu, često ne daju odgovor za opaženu reakciju kultivara, posebice onih koji slijede u plodoredu.

Cilj ovog projekta je odrediti sinergiju analitičkih metoda i metoda biotestova u određivanju rezidua mezotriona u tlu te odrediti standardne krivulje osjetljivosti testnih biljaka na poznate koncentracije herbicida u tri najzastupljenija tipa tla u Hrvatskoj. U okviru karakterizacije tala određeni su udjeli ukupnog i organskog ugljika (TOC-SSM analiza) i pH vrijednost. Započeto je terensko istraživanje najpogodnije testne biljke i njezine reakcije na različite doze herbicida. Poljski pokus je postavljen u Šašinovcu kraj Sesveta. Polje je zasijano sa šest testnih kultura (soja, šećerna repa, suncokret, uljana repica, grašak i zob), a na dan sjetve obavljeno je i tretiranje polja pripravkom mezotriona CALLISTO 480 SC sa šest različitih doza herbicida. Osjetljivost biljaka određivala se periodički, metodama subjektivne vizualne ocjene i određivanjem mase svježe i suhe nadzemne mase kultivara. Sondiranje neporemećenog uzorka tretiranog površinskog tla za uzgoj testnih biljaka u kontroliranim uvjetima obavljeno je 3 i 6 mjeseci nakon primjene herbicida. Isto će se ponoviti i 12 mjeseci od primjene herbicida. Određivat će se intenzitet inhibicije rasta metodama određivanja mase nadzemne mase testnih biljaka i određivanjem sadržaja karotenoida u listu.