Razvoj analitičkih metoda u svrhu dobivanja prvih podataka o izloženosti ljudi u Hrvatskoj bromiranim spojevima

Voditelj projekta: Marija Dvoršćak

Suradnici na projektu:

Karla Jagić, Darija Klinčić

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Trajanje: 2020. –2021.

Sažetak

Cilj je ovog projekta optimiranje uvjeta za ekstrakciju potpomognutu mikrovalovima (MAE) 7 kongenera polibromiranih difenil etera (PBDE) iz uzoraka ljudskog mlijeka odabirom pogodne smjese otapala i temperature, te vremena potrebnog za ekstrakciju. Poseban naglasak stavljen je na utjecaj predobrade uzorka ljudskog mlijeka na učinkovitost tehnike MAE. Radi se o prvoj primjeni tehnike MAE za ekstrakciju spojeva PBDE iz uzoraka ljudskog mlijeka u svijetu, a dobiveni rezultati dat će preliminarne podatke o masenim udjelima spojeva PBDE u mlijeku rodilja iz Hrvatske koji će omogućiti i procjenu izloženosti hrvatske populacije spojevima PBDE, a na temelju čega će se moći procijeniti potencijalni rizik za zdravlje ljudi.