Ponašanje novih herbicida u polju kukuruza u okolici Zagreba

Voditelj projekta: Sanja Stipičević

Projekt Zaklade HAZU
Aktivnost: Razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada u domeni razreda za prirodne znanosti

Voditelj projekta: Sanja Stipičević
Trajanje: 2015.-2016.

SAŽETAK
Triketonski herbicidi mezotrion i tembotrion te benzoilpirazolni herbicid topramezon najnovija su klasa spojeva na tržištu herbicida od početka ovoga stoljeća koja je u kratko vrijeme postigla status najpopularnijih herbicida za primjenu u zaštiti kukuruza. Često se još nazivaju i alelopatski herbicidi jer su sintetizirani prema uzoru na strukturu leptospermona, prirodnoga fitotoksičnoga proizvoda biljaka iz porodice mirti (Myrtaceae). Zbog specifične kemijske strukture, ove herbicide karakterizira iznimna selektivnost prema kulturi, dosljedna i učinkovita kontrola korova, niske doze primjene aktivne tvari (deset puta niže u usporedbi s dozama dosad često korištenih trazinskih i kloracetamidnih herbicida) te slaba pokretljivost zbog relativno brze razgradnje u tlu. Dodatno, ovi herbicidi primjenjuju se nakon nicanja korova i kulture, što je njihova ekonomska, biološka i ekotoksikološka prednost u odnosu na zemljišne herbicide. Međutim, dobra topljivost u vodi (150-100 000 mg L-1) povećava potencijal njihova ispiranja kroz profil tla ubrzo nakon primjene. Zbog činjenice da su svoju primjenu pronašli ponajviše u zaštiti kukuruza, najrasprostranjenije ratarske kulture s vrlo jakim stupnjem zakorovljenosti, njihov je udjel u ukupnoj godišnjoj potrošnji herbicida značajan. Ujedno, plodored nakon njihove primjene ograničava se na razmak od dvije godine. Zbog pravilne primjene i manjega pritiska na okoliš potrebno je upoznati način ponašanja nove klase herbicida u za njih najčešće primjenjivanom tipu tla i podneblja.