Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja

Akronim: EnvironPollutHealth

Trajanje: 1.1.2024. – 31.12.2027.

Financira Europska unija – NextGenerationEU
Programski ugovor od 8. prosinca 2023. KLASA: 643-02/23-01/00016, URBROJ: 533-03-23-0006

Iznos potpore: 460.652,00 EUR

Nositelj: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zavod za higijenu okoliša

Suradne ustanove:

  • Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, Katedra za primenjenu hemiju (Beograd, Srbija)
  • Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku, Laboratorija za fiziku životne sredine (Beograd, Srbija)
  • Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije (Zadar, Hrvatska)
  • Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (Zadar, Hrvatska)
  • Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opću proizvodnju bilja (Zagreb, Hrvatska)
  • Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za melioracije (Zagreb, Hrvatska)
  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zavod za procesne tehnike (Zagreb, Hrvatska)
  • Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine (Zagreb, Hrvatska)
  • Institut za antropologiju, Laboratorij za kemijsku i biomedicinsku informatiku (Zagreb, Hrvatska)
  • Javna ustanova Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac (Karlovac, Hrvatska)

Više informacija o projektu