Kinetička evaluacija interakcije PON1 s farmakološki aktivnim karbamatima

Voditelj projekta: Anita Bosak

Bilateralni program hrvatsko-slovenske znanstvenoistraživačke suradnje

Naslov na slovenskome: Kinetične raziskave interakcij PON1 s farmakološko pomembnimi karbamatnimi spojinami 

  • Voditelj u Sloveniji: Aljoša Bavec, Univerza v Ljuljani, Medicinska fakulteta

(2016.-2017.)