Kinetic Evaluation of the Interaction between PON1 and Pharmacologically Active Carbamates

Bilateral Croatian-Slovenian Programme of Scientific Research Cooperation

Title in Slovenian: Kinetične raziskave interakcij PON1 s farmakološko pomembnimi karbamatnimi spojinami 

  • Principal investigator in Slovenia: Aljoša Bavec, University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences

(2016-2017)