BChE reaktivatori za detoksikaciju organofosfatnih živčanih bojnih otrova i pesticida u ljudskom tkivu

NIH CounterACT Exploratory/Developmental Projects in Translational Research (R21)

2013.-2016.

Projekt je usmjeren na detoksikaciju organofosfornih spojeva (OP), živčanih bojnih otrova i pesticida, izravno u tkivu izloženih osoba, kao sredstvo zaštite od akutnih i kroničnih posljedica trovanja s OP-om. Projekt se temelji na dvjema pretpostavkama.

  • Kombinacija oksima i ljudske butirilkolinesteraze (BChE) može razgraditi živčane bojne otrove i pesticide u uvjetima in vivo prevodeći BChE iz stehiometrijskoga u katalitičko biočistilo.
  • Ako je postignuta odgovarajuća metabolička izmjena primijenjenog oksima, količina endogene BChE prisutne u ljudskim tkivima, prije svega u plazmi, plućima i crijevima, trebala bi biti dovoljna da u kombinaciji s egzogeno primijenjenim oksimom uspostavi djelotvorno katalitičko OP-biočistilo bez dodatne administracije pročišćene humane BChE.