Citogenetski biomarkeri učinka fizikalnih i kemijskih agensa

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.)

Voditelj: Aleksandra Fučić

SAŽETAK
Cilj predloženog projekta je procjena stabilnosti citogenetskih biomarkera nakon dugogodišnje izloženosti niskim dozama fizikalnih i kemijskih agensa, proučavanje interindividualne razlike u odgovoru na karcinogene, a posebno kod organizama u razvoju. Istraživat će se značaj aneugena na stupanj oštećenja stanice.

U međunarodnoj suradnji radit će se na standardizaciji mikronukleus tehnike i procjeni potencijalne veze između pojave karcinoma i povišenih frekvencija kromosomskiha aberacija i mikronukleusa. Očekuje se da će rezultati studije pridonjeti razumijevanju značajnosti citogenetskih biomarkera u procjeni rizika čovjeka nakon izlaganja karcinogenima te će se odabrati biomarkeri pogodni za biomonitoring djece.

Koristit će se metoda kromosomskih aberacija, izmjene sestrinskih kromatida, fluorescentna in situ hibridizacija, in vivo i in vitro mikronukeus tehnika i metoda komete. Rezultati projekti su od velikog značaja za procjenu zdravstvenog rizika razvoja karcinoma kod odraslih i djece, za standardizaciju metodologije te za upravna tijela prilikom izrade regulative dopustivih emisija karcinogena u okoliš.