Biopsihosocijalni prediktori kvalitete života starijih osoba s obzirom na oblik stanovanja

Sveučilište u Zagrebu

Suradnici na projektu:

Adrijana Bjelajac

Voditelj: prof. dr. sc. Jasminka Despot (Hrvatski studiji, Zagreb)

Trajanje: 2017.-2018.

Cilj je projekta utvrditi biopsihosocijalne prediktore kvalitete života starijih osoba s obzirom na oblik stanovanja. Sudionici u prethodnim istraživanjima (149) bili su korisnici domova za starije osobe, koji predstavljaju specifičan oblik stanovanja, te je mogućnost uopćavanja rezultata na stariju populaciju bila ograničena. Stoga se ovim projektom obuhvaćaju starije osobe koje žive u vlastitim kućanstvima. Ispitano je planiranih 170 sudionika starije životne dobi (60 i više godina), koji žive u vlastitim kućanstvima, a koji će se usporediti sa sudionicima iz prethodnih istraživanja u kojima su sudionici živjeli u domovima za starije osobe, njih 168 ponovo intervjuiranih u zadnjem vremenu mjerenja. Individualnim strukturiranim intervjuom ispituju se sociodemografska obilježja (dob, spol, obrazovanje, bračno stanje, obitelj, s kime stanuje), objektivno zdravlje (kronične bolesti), samoprocjena zdravlja (opća i usporedba s vršnjacima), socijalna podrška (emocionalna, instrumentalna i druženje), kvaliteta spavanja i zadovoljstvo životom.

Primjena je dobivenih rezultata u području poboljšanja kvalitete života starijih osoba, odnosno u razvoju usluga primjenjivih u društvu. Dosadašnji rezultati prikazani su na jednom domaćem skupu (233), dva međunarodna skupa (277, 284) te u okviru tribine „Čimbenici kvalitete života starijih osoba” u organizaciji Zaklade „Zajednički put“.