Alergijski poremećaji dišnog sustava i kože

Voditelj: Božica Kanceljak Macan
(Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.))

Glavni istraživač: Božica Kanceljak Macan
od 1.1.2005. voditelj Davor Plavec; od 1.11.2005. preuzela Jelena Macan

Patofiziološki mehanizam alergijskih bolesti  (AB)  nije razjašnjen, kao niti saznanje radi li se o lokalnim ili sistemskim bolestima (Bousquet J. ACI International 2000;12:141.2). Senzibilizacija ne mora biti povezana s pojavom kliničkih simptoma. (Wahn U. Allergy 2000;55:591-9).

Povećana prevalencija AB dišnog sustava, osobito astme, povezuje se s antigenima biološkog porijekla, koji potiču od grinja, životinja, insekata, bakterija, plijesni (Lacey J. Clinical Application of Aerobyology. Braine-l Alleud, Belgium: The UCB Institute of Allergy 1996;45-55). Biološka aktivnost i način ekspozicije tim čimbenicima u odnosu na nastanak senzibilizacije nisu razjašnjeni.

Cilj istraživanja je ispitati:

1. sastav i koncentraciju antigena piroglifidnih i nepiroglifidnih grinja, mačke, psa i žohara, te koncentraciju endotoksina u uzorcima prašine unutarnjih prostora iz urbanih i ruralnih područja Republike Hrvatske,

2. prevalenciju pokazatelja senzibilizacije alergološkim kožnim testiranjem, određivanjem IgE i IgG antitijela i mjerenjem nazalne i bronhalne reaktivnosti, te analizom induciranog sputuma u ispitanika iz opće populacije i u oboljelih od astme i rinitisa.
Glavna pretpostavka istraživanja je da razina alergena  i  različiti okolišni uvjeti utjeću na prevalenciju pokazatelja senzibilizacije i ekspresiju kliničkih simptoma. Značaj istraživanja je u ispitivanju odnosa koncentracija alergena i endotoksina u prašini stambenih, javnih i radnih unutarnjih prostora sa suvremenim obilježjima tih prostora i životnim navikama.

Očekivani rezultati se odnose na utvrđivanje rizičnih koncentracija alergena unutarnjeg okoliša i endotoksina za pojavu pokazatelja senzibilizacije dišnog sustava i kože i ekspresiju relevantnih kliničkih simptoma u odrasloj populaciji.

Poznavanje rizičnih koncentracija je osnova za utvrđivanje higijenskih standarda u unutarnjem okolišu od značaja za prevenciju nastanka AB dišnog sustava i kože.