022-0222882-2335 Radioaktivnost okoliša i zaštita od zračenja

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2007.-2014.)

Voditelj: Gordana Marović

SAŽETAK
Radioaktivnost okoliša i utjecaj radioaktivnosti na zdravlje čovjeka neprekidno su u središtu zanimanja znanstvenih istraživanja. Zbog energetskog potencijala i tehnološkog razvoja koji uključuje i mogućnost zlouporabe radioaktivnosti,saznanja o radioaktivnosti i postignuća u tom području prioritet su svake zemlje. Ujednačavanje standarda zaštite od zračenja koje propisuju različite međunarodne institucije (EU, IAEA, ICRP), donošenje općih preporuka za intervencijske nivoe u akcidentalnim situacijama zahtijeva primjenu tih standarda i tvorbu baza podatka na državnoj razini. Moderan ekološki pristup uključuje stvaranje cjelovitog dozimetrijskog koncepta, koji ne izdvaja čovjeka iz okoliša i uključuje cjelokupni habitat. Za to je nužno pratiti i utvrditi kretanja radioaktivnih tvari i elektromagnetskog zračenja kroz sve komponente biosfere; identificirati radiološki osjetljive lokacije i medije, posebno urbane sredine. Potrebno je posvetiti pažnju zaštiti pacijenata pri medicinskoj dijagnostici i radioterapiji te zaštiti djelatnika u intervencijskoj radiologiji. Važno je utvrditi i odnose radioaktivnih tvari fisijskog i prirodnog podrijetla, odrediti opterećenost stanovništva od izlaganja ionizirajućem zračenju, utvrditi udjele u dozi pri inhalaciji zraka te ingestiji hrane i vode; utvrditi udjele u dozi od oblika produljene izloženosti povišenoj prirodnoj radioaktivnosti,kao i udjele u dozi profesionalno izloženog osoblja i općoj izloženosti stanovništva.Validiranim metodama procjene rizika treba procijeniti ukupnu izloženost čovjeka prirodnoj radioaktivnosti,prirodnom neionizirajućem zračenju, ionizirajućem zračenju koje je posljedica ljudske aktivnosti i neionizirajućem zračenju iz tehnoloških izvora. Sve to odrednice su tzv. dubinskog ekološkog pristupa, kojim se želi odrediti ukupna opterećenost stanovništva od izlaganja zračenju. Potrebno je razraditi sustavne mjere za brzo i učinkovito djelovanje i minimiziranje radioaktivne kontaminacije u normalnim i izvanrednim situacijama (nuklearni terorizam, radiološke nesreće). Važno je razvijati mrežu mjerne dozimetrijske instrumentacije i metodologiju mjerenja te obradu dobivenih podataka sukladno novim pristupima modeliranja procjene rizika od ukupnog opterećenja zračenjem svake jedinke u populaciji. Cilj je projekta postići što manje opterećenje zračenjem, pojedinca i cjelokupnog stanovništva (pa i regionalno) primjerenim sustavom nadzora stanja okoliša, provođenjem mjera zaštite, te sveobuhvatnim znanstvenim pristupom.