Odjel za financije, računovodstvo i nabavu

O Odjelu

Odjel nadzire obavljanje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova te prati provedbu i primjenu propisa iz područja financijskog poslovanja i nabave robe, radova i usluga. Kao integralni element Zajedničkih službi Instituta, Odjel obavlja financijsko praćenje provedbe projekata, bez obzira na izvor financiranja.

Djelatnici

Odsjek za planiranje i nabavu

Odsjek računovodstvenih poslova