Suzana Sopčić

Zavod za higijenu okoliša

doktorica znanosti / stručna suradnica u sustavu znanosti

Obrazovanje

 • 2014. Diploma doktora znanosti – Inženjerska kemija
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
 • 2008. Diploma kemijskog inženjera
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2018. – danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
 • 2009. – 2018. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu

Znanstveni projekti

 • 2024. – 2027. Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja – EnvironPollutHealth, NextGenerationEU (suradnica)
 • 2023. – 2027. Pelud u Jadranskom moru: dinamika unosa, kemijska karakterizacija i utjecaj na primarnu produkciju – POLLMAR, HrZZ (suradnica)
 • 2021.– 2023. Molekulski markeri organskog ugljika – indikator za gorenje biomase, IMI (voditeljica)
 • 2018. – 2023. Organski sastav PM1 frakcije lebdećih čestica, IMI (suradnica)
 • 2017. – 2023. Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ, EFRR (suradnik)
 • 2016. – 2017. Superkondenzatori velike snage temeljeni na grafenu/pseudokapacitivnim materijalima, hrvatsko-srpski program znanstvene suradnje (suradnica)
 • 2014. – 2018. Visokoenergetski elektrokemijski superkondenzatori velike snage za hibridna električna vozila, HrZZ (suradnica)
 • 2014. – 2015. Razvoj superkondenzatora velike snage i energije temeljenog na litijevim anodnim materijalima i pseudokapacitivnoj katodi, hrvatsko-slovenski program znanstvene suradnje (suradnica)

Stručni projekti

 • 2018. – danas Praćenje onečišćenja zraka na području grada Zagreba, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Zagreb (suradnica)
 • 2018. – danas Praćenje onečišćenja zraka na postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH i Državni hidrometeorološki zavod (suradnica)

Nastava

 • 2009. – 2018. Prijediplomski i diplomski studij, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Kolegiji: Analitička kemija I, Kemijska analiza materijala, Procesna i instrumentalna analiza, Elektrokemijsko i korozijsko inženjerstvo, Elektrokemija, Elektrokemijska organska sinteza, Elektrokemijski pretvornici i spremnici energije, Vodljivi polimeri, Konstrukcijski materijali i zaštita, Korozija i okoliš, Kemijsko-tehnološke vježbe, Vježbe iz inženjerstva materijala, Kemijsko-inženjerske vježbe (voditeljica vježbi)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Analitička kemija,
 • razvoj analitičkih metoda,
 • onečišćenje zraka,
 • elektroanalitičke i elektrokemijske metode,
 • elektrokemijska sinteza materijala,
 • elektrokemijska karakterizacija materijala

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2023. Siguran rad u laboratoriju, HMD, Zagreb
 • 2022. Referentni materijali, njihova priprema i primjena (iskustva i praktični savjeti), HMD, Zagreb
  Osiguravanje valjanosti rezultata ispitivanja, HMD, Zagreb
  Mjerna nesigurnost za praktičare, HMD, Zagreb
 • 2021. Validacija i verifikacija analitičkih metoda, HMD, Zagreb
  Znanstvena škola o okolišu 2021 „Sveobuhvatni pristup istraživanju antropogenih pritisaka na okoliš“, IRB, online
  Virtual Workshop on Air Pollution and Health in Southeast Europe, online
 • 2019. Međunarodna ljetna škola XIX. International Chromatography School, FKIT, Zagreb
 • 2017. Assembling of carbon-based supercapacitors and electrochemical testing procedure, Kemijski inštitut Ljubljana, Slovenija
  Microwave synthesis of composite materials, Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy Belgrade, Serbia
 • 2012. 6th European Summer School of Electrochemical Engineering, EFCE – European Federation on Chemical Engineering, Zadar
 • 2011. Postgraduate Course on Enhanced Electrochemical Capacitors, Poznan University of Technology, Poznan, Poljska
 • 2009. Electrochemical investigation of electrode materials for supercapacitors using electrochemical quartz crystal microbalance, Eötvös Loránd University, Department of Physical Chemistry, Budapest, Mađarska

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko udruženje zaštite zraka
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera
 • Međunarodno udruženje fizikalnih kemičara

Druga zaduženja

 • 2023. – danas Stručnjak za rad u međunarodnoj/europskoj radnoj skupini za izradu normizacije CEN/TC 264/WG21-Ambient air-PAH, Hrvatski zavod za norme

Popis objavljenih publikacija