Antonija Sulimanec Grgec

Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

mag. nutr. / poslijedoktorand

Mjesto i datum rođenja

Zagreb, 6. kolovoza 1986.

Obrazovanje

 • 2012. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij Nutricionizam; „Procjena unosa nutrijenata i toksičnih metala hranom morskog podrijetla: usporedbe u zdravih rodilja iz kontinentalne i priobalne Hrvatske“ [tema doktorskog rada]; voditelj: Piasek, Martina
 • 2005.-2010. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij Nutricionizam „Međudjelovanje kadmija i esencijalnih mikroelemenata željeza i cinka u neskotnih i skotnih pokusnih štakorica“ [diplomski rad]; voditelj: Piasek, Martina

Radno iskustvo

 • od 2011. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Zagreb; Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam;
  Asistent, znanstveni novak (od 1. 7. 2011.); stručni suradnik u sustavu znanosti (2.2.-30.6.2011.)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Znanstveno istraživanje na znanstvenom projektu ˝Izloženost metalima i njihovi učinci u graviditetu i postnatalnom razdoblju˝ (MZOS br. 022-0222148-2135, voditelj: M. Piasek)

Znanstvenostručna usavršavanja

 • Listopad 2013. Fundamentals of designing and communicating scientific research, Zagreb, Hrvatska (predavanja i radionice) u organizaciji Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb i Udruge za promicanje multimedijske nastave (UMNA);
 • Rujan 2013. Course in health risk assessment: principles and applications Stockholm, Švedska (predavanja i radionice) u organizaciji Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Švedska;
 • Lipanj 2011. EUROTOX Basic Toxicology Course 2011, Beograd, Srbija (predavanja i radionice) u organizaciji EUROTOX-a, Srpskog toksikološkog društva i Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu

Nagrade i priznanja

 • Nagrada Predsjedništva Hrvatskog toksikološkog društva za originalan sažetak kratkoga usmenog priopćenja mladoga znanstvenika (Young Scientist Award) za 5. hrvatski toksikološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, CROTOX 2016, 9.-12. 10. 2016., Poreč, Hrvatska

Članstva u stručnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, HDPBN
 • Hrvatsko toksikološko društvo, HTD

Ostalo

 • Popularizacija znanosti (predavanja i radionice)

Popis publikacija