Martina Šilović Hujić

Zavod za higijenu okoliša

dipl. ing. agr. / tehnička suradnica

Obrazovanje

  • 2007. Diploma inženjera agronomije – Zaštita bilja
    Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 1999. Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb (kemijski tehničar)

Radno iskustvo

  • 2007. – danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Stručni projekti

  • 2009. – danas Praćenje onečišćenja zraka na području grada Zagreba, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Zagreb (suradnica)
  • 2015. – danas Praćenje onečišćenja zraka na postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH i Državni hidrometeorološki zavod (suradnica)