Jasmina Sabolović

Samostalni oblik rada: Jasmina Sabolović

doktor znanosti; dipl. ing. fiz. / znanstveni savjetnik

Obrazovanje

 • dr. sc., dipl. ing. fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

 • rad na razvoju molekulsko-mehaničke (MM) metode tj. uvođenje novih funkcija potencijalne energije i određivanje njihovih empirijskih parametara za opis unutramolekulskih i međumolekulskih interakcija radi predviđanja strukturnih i termodinamičkih svojstava kompleksa prijelaznih metala s bioligandima, posebice kompleksa bakra s aminokiselinama u različitim okolinama (vakuumu, kristalu, otopini):
 • razvoj matematičkih modela za opis plastičnosti (fleksibilnosti) koordinacijskog poliedra metalnog centa u kompleksima bis(amino acidato)bakra(II) te niza kompleksa tris(acetilacetonato)metal(III);
 • razvoj MM polja sila (tj. funkcija potencijalne energije i njihovih empirijskih parametra) za simuliranje i predviđanje struktura bezvodenih i akva bakrovih amino acidata u vakuumu, kristalnom okruženju I vodenoj otopini (npr. polja sila FFWa-SPCE jedinstveno je jer se njime mogu predviđati strukturna svojstva kompleksa bakra(II) s alifatskim aminokiselinama u vakuumu, kristalu i vodenoj otopini te izravno uspoređivati utjecaji međumolekulskih interakcija na geometriju i energiju u različitim okruženjima);
 • razvoj MM polja sila za simulacije kristalnog pakiranja niza metalnih acetilacetonata radi objašnjavanja povezanosti njihove potencijalne energije u kristalu i entalpije taljenja.
 • kombiniranje rezultata kvantno-kemijskih računa s MM računima da bi se istražili utjecaji kristalnog pakiranja na distorziju koordinacijskog poliedra bakra(II) i cjelokupnu geometriju istraživanih molekula.
 • pored MM, istraživanje fizikalno-kemijskih svojstava metalnih kompleksa primjenom kvantno-kemijskih metoda i molekulske dinamike.
 • svrha istraživanja je da se putem boljeg razumijevanja utjecaja međudjelovanja elektronskih i steričkih efekata u molekuli i među molekulama u kristalu i vodenoj otopini na koordinacijsku geometriju metala (npr. bakra) i cjelokupnu geometriju molekula pridonese poznavanju fizikalno-kemijskih svojstva biološki važnih kompleksa bakra(II) s aminokiselinama (koji su komponente krvne plazme i prijenosnici bakra u organizmu) te ustanovi postoji li veza između fleksibilnost koordinacijskog poliedra prijelaznog metala i općenito strukturnih svojstva i moguće farmakološke aktivnosti istraživanih spojeva.

Područja znanstvenog / stručnog interesa

bioanorganska kemija, teorijska kemija i biofizika

Znanstvenostručna usavršavanja

 • The Technical University of Denmark (u grupi prof. Kjelda Rasmussena; stipendija Danske istraživačke akademije), lipanj 1992- srpanj 1993.

Istaknute publikacije

 1. Marković, Marijana; Ramek, Michael; Loher, Claudia; Sabolović, Jasmina. The Important Role of the Hydroxyl Group on the Conformational Adaptability in Bis(L-threoninato)copper(II) Compared to Bis(L-allo-threoninato)copper(II): Quantum Chemical Study. Inorganic Chemistry. 55 (2016) , 15; 7694-7708.
 2. Szalontai, Gábor; Csonka, Róbert; Speier, Gábor; Kaizer József; Sabolović, Jasmina. Solid-State NMR Study of Paramagnetic Bis(alaninato-κ2N, O)copper(II) and Bis(1-amino(cyclo)alkane-1-carboxylato-κ2N, O)copper(II) Complexes : Reflection of Stereoisomerism and Molecular Mobility in 13C and 2H Fast Magic Angle Spinning Spectra. Inorganic Chemistry. 54 (2015) , 10; 4663-4677
 3. Marković, Marijana; Ramek, Michael; Sabolović, Jasmina. Why does the coordination mode of physiological bis(L-histidinato)copper(II) differ in the gas phase, crystal lattice and aqueous solutions? A quantum chemical study. European Journal of Inorganic Chemistry. 17 (2014) , 1; 198-212.
 4. Szalontai, Gábor; Sabolović, Jasmina; Marković, Marijana; Balogh, Szabolcs. Solid-State NMR Characterization of Paramagnetic Bis(L-valinato)copper(II) Stereoisomers – Effect of Conformational Disorder and Molecular Mobility on 13C and 2H Fast Magic-Angle Spinning Spectra. European Journal of Inorganic Chemistry. (2014) , 21; 3330-3340.
 5. Marković, Marijana; Milić, Dalibor; Sabolović, Jasmina. Modeling triple conformational disorder in a new crystal polymorph of cis-aquabis(L-isoleucinato)copper(II). Crystal Growth & Design. 12 (2012) , 8; 4116-4129.
 6. Marković, Marijana; Judaš, Nenad; Sabolović, Jasmina. Combined Experimental and Computational Study of cis-trans Isomerism in Bis(L-valinato)copper(II). Inorganic Chemistry. 50 (2011) , 8; 3632-3644
 7. Sabolović, Jasmina; Gomzi, Vjeran. Structure Prediction of Bis(amino acidato)copper(II) Complexes with a New Force Field for Molecular Modeling. Journal of Chemical Theory and Computation. 5 (2009) , 7; 1940-1954.
 8. Tautermann, Christofer S.; Sabolović, Jasmina; Voegele Andreas F.; Liedl, Klaus R. Mechanism of the Cis-Trans Isomerization of Bis(glycinato)copper(II). The Journal of Physical Chemistry B, 108 (2004) ; 2098-2102.
 9. Sabolović, Jasmina; Tautermann, Christofer S.; Loerting, Thomas; Liedl, Klaus R. Modeling Anhydrous and Aqua Copper(II) Amino Acid Complexes: A New Molecular Mechanics Force Field Parametrization Based on Quantum Chemical Studies and Experimental Crystal Data. Inorganic Chemistry. 42 (2003) , 7; 2268-2279.
 10. Sabolović, Jasmina; Liedl, Klaus R. Why are copper(II) amino acid complexes not planar in their crystal structures? An ab initio and molecular mechanics study. Inorganic Chemistry. 38 (1999) , 12; 2764-2774.

Članstva u stručnim udrugama / društvima

 • Hrvatsko biofizičko društvo
 • Hrvatsko kemijsko društvo
 • Americal Chemical Society

Popis publikacija