Jasmina Rinkovec

Zavod za higijenu okoliša

doktorica znanosti / znanstvena suradnica

Obrazovanje

 • 2017. Diploma doktora prirodnih znanosti – kemija/analitička kemija
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2011. Diploma inženjera kemije
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2011.-danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Znanstveni projekti

 • 2024. – 2027. Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja – EnvironPollutHealth, NextGenerationEU (suradnica)
 • 2021. – 2022. Procjena citogenotoksičnog učinka onečišćivala iz zraka na ljudske stanice u uvjetima in vitro, Zaklada HAZU (suradnica)
 • 2018. – 2021. Razine elemenata platinske skupine (PGE) u blizini prometnica, IMI (voditeljica)
 • 2017. – 2023. Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – AIRQ, EFRR (suradnica)

Stručni projekti

 • 2011. – danas Praćenje onečišćenja zraka na području grada Zagreba, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Zagreb (suradnica)
 • 2015. – danas Praćenje onečišćenja zraka na postajama Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH i Državni hidrometeorološki zavod (suradnica)

Popularizacijski projekti

 • 2021. Zdrav k’o zmaj, Društvo „Naša djeca“ Ozalj/IMImobil 2021 (suradnica)
 • 2019. – danas IMImobil, IMI, Zagreb (suradnica)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Analitička kemija,
 • razvoj analitičkih metoda,
 • lebdeće čestice,
 • okolišni uzorci,
 • metali,
 • procjena rizika za ljudsko zdravlje,
 • popularizacija znanosti

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2023. Program osposobljavanja „Rukovatelj i punitelj posuda s komprimiranim plinovima“, ZIRS učilište, Zagreb
  Health Risk Assessment: Principles and Applications, Advanced International Training Programme in Health Risk Assessment, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Švedska
 • 2020. Napredna edukacija za rad na instrumentu ICP-MS 7900 Agilent Technologies, Waldbronn, Njemačka
 • 2019. Seminar o novom izdanju norme Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2017, IMI, Zagreb

Nagrade i priznanja

 • 2023. Godišnja nagrada za rad objavljen u vrhunskom znanstvenom časopisu koji je najbolje svrstan u znanstvena područja iz baze Web of Science, IMI, Zagreb, Hrvatska
 • 2023. 1. nagrada za najbolji poster u sekciji Agroekologija, održiva poljoprivreda i klimatske promjene, 58. hrvatski i 18. međunarodni simpozij agronoma „SA2023“, Dubrovnik, Hrvatska
 • 2021. 3. nagrada za najbolji poster, Dvanaesti hrvatski znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Zaštita zraka 2021“, Medulin, Hrvatska

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka

Popis objavljenih publikacija