Alica Pizent

Zavod za medicinu rada i okoliša

doktor znanosti / znanstveni savjetnik u trajnom izboru

Obrazovanje

 • 2000. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Doktorski studij. Toksikokinetičke interakcije olova, kadmija, kalcija, bakra i cinka u ljudi [doktorska disertacija] Voditelj: Telišman, Spomenka
 • 1993. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poslijediplomski studij prirodnih znanosti, smjer Analitička kemija. Određivanje cinka i bakra u serumu plamenom AAS i istraživanje interakcija cinka, bakra i olova u ljudima [magistarski rad] Voditelj: Telišman, Spomenka
 • 1989. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Diplomski studij kemije. Poboljšanje osnovnog modela radijalne imunogel difuzije [diplomski rad] Voditelj: Benko, Bojan

Radno iskustvo

 • Od 1989.-> Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Od početka znanstvene karijere, dr. sc. Alica Pizent kontinuirano se bavi interdisciplinarnim istraživanjima usmjerenima na procjenu razine izloženosti ljudi metal(oid)ima i drugim kemikalijama u radnom i općem okolišu te njihovog rizika na zdravlje

 • Procjena profesionalne i ekološke izloženosti ljudi kemikalijama i njihovim mješavinama iz okoliša pomoću tzv. biološkog monitoringa, istraživanje njihovog međudjelovanja i zdravstvenih učinaka (reproduktivno zdravlje i razvoj, atopija i ventilatorna plućna funkcija, oksidacijski stres, metabolički sindrom, rak testisa i prostate)
 • Istraživanje utjecaja dobi, spola, navike pušenja, konzumiranja alkohola i stresa na štetno djelovanje kemikalija
 • Procjena antioksidacijskog kapaciteta organizma uslijed izloženosti kemikalijama
 • Metabolomika, toksikometabolomika

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2020-2023 webinari i on-line seminari iz područja ekspozomike, proteomike, metabolomike, epigenetike, procjene rizika
 • 2022 “1st Workshop on Mass Spectrometry in Life Sciences”, Kemijski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 • 2016 “Basics of Proteomics”, seminar i radionica, Biocentar, Zagreb
 • 2016 “Mass spectrometry in modern laboratories” QQQ – What, how, why?”, seminar i radionica, AlphaChrom i Biocentar, Zagreb
 • 2014 “Workshop – Advanced School of Mass Spectrometry”, Beograd, Srbija
 • 1999 Department of International Affairs and Environmental Sciences of the National Institute for Minamata Disease, Minamata, Japan
 • 1998 Department of Environment, Agriculture, Forestry and Fisheries and Global Environment Centre Foundation; stipendija, Japan International Cooperation Agency (JICA), Osaka, Japan
 • 1996 EUROTOX, “Modern Trends and Principles of Chemical Safety”, Szeged, Mađarska
 • 1995 EUROTOX, “Principles of Risk Assessment from Chemical Exposure”, Łódź, Poljska
 • 1994 Risk Assessment (The Fifth Risk Assessment Summer School), Manor of Groves, U.K.

Nagrade i priznanja

 • 2007, 2018, 2019: godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za znanstveni rad s najvećim brojem citata u bazama WoS i Scopus (Telišman et al., Environ Hlth Perspect 2000;108(1):45-53; Pizent et al., Arhiv Hig Rada Toksikol 2012;63(Suppl 1):35-46).
 • 2005 voditelj diplomskog rada koji je dobio godišnju nagradu Hrvatskih voda za najbolji diplomski rad iz drugih područja vodnog gospodarstva za 2005. godinu (Butković S. Određivanje bakra u pitkoj vodi elektrotermičkom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005.)

Istaknute publikacije

 1. Tariba Lovaković B, Živković Semren T, Safner T, Gamulin M, Soče M, Pizent A. Is low-level metal exposure related to testicular cancer? J Environ Sci Health C Toxicol Carcinog. 2021;39(1):87-107. doi: 10.1080/26896583.2021.1874234.
 2. Wallace DR, Taalab YM, Heinze S, Tariba Lovaković B, Pizent A, Renieri E, Tsatsakis A, Farooqi AA, Javorac D, Andjelković M, Bulat Z, Antonijević B, Buha Djordjević A. Toxic-Metal-Induced Alteration in miRNA Expression Profile as a Proposed Mechanism for Disease Development. Cells. 2020 Apr 7;9(4):901. doi: 10.3390/cells9040901.
 3. Živković Semren T, Brčić Karačonji I, Safner T, Brajenović N, Tariba Lovaković B, Pizent A. Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of urinary volatile organic metabolites: Optimization of the HS-SPME procedure and sample storage conditions. Talanta. 2018 Jan 1;176:537-543. doi: 10.1016/j.talanta.2017.08.064.
 4. Pizent A, Tariba B, Živković T. Reproductive toxicity of metals in men. Arh Hig Rada Toksikol. 2012;63 Suppl 1:35-46. doi: 10.2478/10004-1254-63-2012-2151.
 5. Pizent A, Pavlović M, Jurasović J, Dodig S, Pašalić D, Mujagić R. Antioxidants, trace elements and metabolic syndrome in elderly subjects. J Nutr Health Aging. 2010 Dec;14(10):866-71. doi: 10.1007/s12603-010-0139-1.
 6. Pizent A, Macan J, Jurasović J, Varnai VM, Milković-Kraus S, Kanceljak-Macan B. Association of toxic and essential metals with atopy markers and ventilatory lung function in women and men. Sci Total Environ. 2008 Feb 15;390(2-3):369-76. doi: 10.1016/j.scitotenv.2007.10.049.
 7. Telisman S, Čolak B, Pizent A, Jurasović J, Cvitković P. Reproductive toxicity of low-level lead exposure in men. Environ Res. 2007 Oct;105(2):256-66. doi: 10.1016/j.envres.2007.05.011.
 8. Pizent A, Jurasović J, Telišman S. Serum calcium, zinc, and copper in relation to biomarkers of lead and cadmium in men. J Trace Elem Med Biol. 2003;17(3):199-205. doi: 10.1016/S0946-672X(03)80026-3.
 9. Telišman S, Jurasović J, Pizent A, Cvitković P. Blood pressure in relation to biomarkers of lead, cadmium, copper, zinc, and selenium in men without occupational exposure to metals. Environ Res. 2001 Oct;87(2):57-68. doi: 10.1006/enrs.2001.4292.
 10. Telišman S, Cvitković P, Jurasović J, Pizent A, Gavella M, Ročić B. Semen quality and reproductive endocrine function in relation to biomarkers of lead, cadmium, zinc, and copper in men. Environ Health Perspect. 2000 Jan;108(1):45-53. doi: 10.1289/ehp.0010845.

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko toksikološko društvo
 • Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju
 • Hrvatsko društvo za istraživanje raka
 • The European Association for Cancer Research

Ostalo

 • Mentorstvo/voditeljstvo doktoranada/poslijedoktoranada i diplomskih radova
Znanstvenoistraživački projekti

Voditeljica MZOS projekta (od 2008.):

 • Učinci toksičnih i esencijalnih metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca (MZOS 2007-2011,  br. 022-00222411-2408)

Suradnica na projektima Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ):

 • Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti – METALORIGINS (IP-06-2016-1998, voditelj: dr. sc. M. Piasek)
 • Organska zagađivala u okolišu – markeri i biomarkeri toksičnosti – OPENTOX (IP-2013-11-8366, voditelj: dr. sc. D. Želježić)

Suradnica na projektima nadležnih ministarstava:

 • Učinci metala na reprodukcijsko zdravlje muškaraca (MZOS br. 0022010)
 •  Razina esencijalnih i toksičnih metala u krvi djece (MZT br. 108236)
 • Interakcija olova, kadmija, bakra i cinka u odnosu na krvni tlak u čovjeka (MZRH br. 00220304) Metali u čovjekovoj okolini i njihov utjecaj na zdravlje (MZRH br. 3-01-138)

Suradnik na međunarodnim projektima:

 • Lead and Neuropsychological Function in Children (JF-906/EPA, USA)
 • Effects of Lead on the Reproduction Ability in Man (LH-378/ILZRO, USA)
Urednik časopisa i recenzentske aktivnosti

Članica uredničkog odbora časopisa: Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (IMROH), Frontiers in Public Health, associate editor for the section Environmental Health and Exposome (Frontiers Media SA), All Life (Taylor & Francis)

Urednik posebnog broja časopisa/ gost urednik:

 • Arhiv za higijenu rada i toksikologiju: Environmental and lifestyle effects on health (2012;63 Suppl. 1)
 • Antioxidants (MDPI): Oxidative Stress Induced by Environmental and Lifestyle Stressors: Impact on Reproductive Health and Development, Vol. 1 – 3 (2020. – 2024.)

Recenzent znanstvenih radova u području javnog zdravlja, toksikologije, medicinske biokemije i molekularne biologije, okolišne znanosti/ekologije, interdisciplinarnih područja

Popis objavljenih publikacija