Ranka Godec

Zavod za higijenu okoliša

doktor znanosti; dipl. ing. kem. / viši znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

14. siječnja 1981

Obrazovanje

  • 14.02.2013. Doktorska disertacija: „Vremenska i prostorna razdioba ugljika u lebdećim česticama u zraku“ Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, Voditelj: dr.sc. Krešimir Šega, znan. savjetnik
  • 2006.-2013 Sveučilišni doktorski studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: Anorganska i strukturna kemija
  • 29.04.2005. Diplomski rad: „Kristalna i molekulska struktura germanijevog derivata biciklo(2.2.1)hept-2-ena“, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Voditelj: prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović
  • 1999.-2005. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kemijski odsjek, smjer: diplomirani inženjer kemije

Radno iskustvo

  • 2016-Radno mjesto I. vrste, znanstveni suradnik – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za higijenu okoline,
  • 2013-2016 Radno mjesto I. vrste, viši asistent – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za higijenu okoline,
  • 2007-2013 Radno mjesto I. vrste asistent – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za higijenu okoline,
  • 2005-2007 Volonter – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za higijenu okoline

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Onečišćenja u zraku – raspodjela, interakcije, izvori i izloženost ljudi

Članstva u stručnim društvima / udrugama

HRVATSKO UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ZRAKA (HUZZ)

Popis objavljenih publikacija