Valentina Gluščić

Zavod za higijenu okoliša

dipl. ing. kemije / stručna suradnica u sustavu znanosti, asistentica

Obrazovanje

 • 2010. Diploma inženjera kemije
  Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

 • 2011. – danas Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Znanstveni projekti

 • 2024. – 2027. Onečišćenje okoliša i ljudsko zdravlje: fizikalno-kemijska analiza, toksičnost i modeli strojnog učenja – EnvironPollutHealth, NextGenerationEU (suradnica)

Područja znanstvenog / stručnog interesa

 • Analitička kemija,
 • razvoj analitičkih metoda,
 • ionska kromatografija,
 • spektrometrija mase,
 • kvaliteta zraka,
 • okolišni uzorci,
 • procjena rizika za ljudsko zdravlje

Znanstvenostručna usavršavanja

 • 2023. Znanstvena škola: Sveobuhvatni pristup istraživanju antropogenih pritisaka na okoliš, IRB, online
 • 2022. Osiguranje valjanosti rezultata ispitivanja, HMD, Zagreb
  Referentni materijali, njihova priprema i primjena, CROLAB, Zagreb
 • 2018. ISO/IEC 17025:2017 – nova norma za osposobljenost laboratorija, HMD, Zagreb
  X. stručni seminar: Određivanje onečišćenja u zraku, vodi i tlu specifičnim analitičkim tehnikama – upoznavanje s europskim standardima, HUZZ i EFCA, Varšava/Krakov, Poljska
 • 2016. Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025 , HMD, Zagreb
  IX. stručni seminar: Određivanje onečišćenja u zraku, vodi i tlu specifičnim analitičkim tehnikama – upoznavanje s europskim standardima, HUZZ i Institut za nuklearna istraživanja (Debrecen, Mađarska), Debrecen/Budimpešta/Veszprém, Mađarska
 • 2014. Validacija analitičkih metoda, HMD, Zagreb

Članstva u stručnim društvima / udrugama

 • Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka

Popis objavljenih publikacija