Nataša Brajenović

Zavod za medicinu rada i okoliša

doktor znanosti; dipl. ing. kem. / viši znanstveni suradnik

Obrazovanje

  • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (doktorska disertacija iz područja prirodnih znanosti, polje kemija)
  • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij kemije (Analitička kemija)
  • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij kemije

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Razvoj analitičkih metoda za određivanje tragova organskih zagađivala i njihovih produkata razgradnje u biološkim i okolišnim uzorcima; procjena izloženosti pasivnom pušenju (određivanje nikotina i kotinina u biološkim uzorcima); identifikacija zlouporabe droga u odabranim populacijama.

Popis objavljenih publikacija