Nataša Brajenović

Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

doktor znanosti; dipl. ing. kem. / viši znanstveni suradnik

Obrazovanje

  • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (doktorska disertacija)
  • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij kemije (Analitička kemija)
  • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij kemije

Područja znanstvenog / stručnog interesa

  • Procjena izloženosti radne i opće populacije organskim otapalima (aromatski i klorirani ugljikovodici) pomoću biološkog monitoringa te učinaka na zdravlje;
  • Identifikacija zlouporabe droga u odabranim populacijama;
  • Razrada metoda za određivanje droga u različitim biološkim uzorcima (kosa, urin);
  • Usporedba bioloških pokazatelja izloženosti;
  • Procjena izloženosti ljudi pasivnom pušenju određivanjem nikotina i kotinina u biološkim uzorcima.

Popis publikacija