Ankica Sekovanić

Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam

dr. sc. / znanstveni suradnik

Mjesto i datum rođenja

Gospić, 8. travnja 1985.

Obrazovanje

  • 2010. do danas Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko – biokemijski fakultet Poslijediplomski doktorski studij; Medicinsko-biokemijske znanosti
  • 2004. – 2009. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije zvanje: dipl. kem. inž.

Radno iskustvo

  • Listopad 2009. do danas znanstveni novak, asistent na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Područja znanstvenog / stručnog interesa

Biološki monitoring metala; razvoj novih analitičkih metoda

Znanstvenostručna usavršavanja

  • Listopad 2013. Zagreb, Hrvatska; Tečaj “Fundamentals of Designing and Communicating Scientific Research” u organizaciji Udruge za promicanje multimedijske nastave (UMNA) i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
  • Lipanj 2011. Beograd, Srbija; Tečaj “Basic Toxicology Course” u organizaciji EUROTOX, Udruženja toksikologa Srbije i Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Članstva u stručnim udrugama / društvima

  • Hrvatsko toksikološko društvo
  • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Popis publikacija