Događanja, Novosti

Sporazum o suradnji s osječkim Prehrambeno-tehnološkim fakultetom

Dana 16. travnja 2019. godine u Osijeku je potpisan Sporazum o suradnji između Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Sporazum su potpisali dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek prof. dr. sc. Jurislav Babić i ravnateljica Instituta prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak. Sporazum o suradnji temelji se na budućim zajedničkim znanstvenoistraživačkim i stručnim interesima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Realizacija zajedničkih znanstvenoistraživačkih i stručnih ciljeva predviđa se putem sljedećih aktivnosti:

  • znanstvenih istraživanja u područjima od zajedničkoga interesa,
  • osmišljavanja, prijave i realizacije zajedničkih znanstvenih projekata te objavljivanja znanstvenih radova proizašlih iz suradnje.