Događanja, Novosti

Odobrena dva zajednička projekta Instituta i ustanova iz Republike Srbije

U sklopu novoga ciklusa zajedničkih znanstvenoistraživačkih projekata između Republike Hrvatske i Republike Srbije, odobrena su i dva projekta znanstvenika s Instituta:

  • Inhibitori acetilkolinesteraze kao potencijalni terapeutici za Alzheimerovu bolest: prooksidativna i citogenotoksična svojstva (SafeAChE); dr. sc. Goran Gajski – suradnja s Institutom za nuklearne znanosti Vinča Sveučilišta u Beogradu (Mirjana Čolović);
  • Postojani organoklorovi spojevi u majčinom mlijeku i njihov mogući učinak na razonu primarnih oštećenja DNA u ljudskim stanicama; dr. sc. Snježana Herceg Romanić – suradnja s Institutom za fiziku Sveučilišta u Beogradu (Gordana Vuković).

Više o novom ciklusu projekata dostupno je na https://mzo.hr/hr/odobren-novi-ciklus-zajednickih-znanstveno-istrazivackih-projekata-izmedu-republike-hrvatske-0