Novosti, Popularizacija znanosti

„Život u uvjetima nežive prirode“ (radionica)

U utorak 15. listopada 2019. održana je radionica iz kemije pod naslovom „Život u uvjetima nežive prirode“ za sve učenike četvrtih razreda Osnovne škole Julije Klovića, Nova cesta 133, Zagreb.

Sadržaj radionice proširio je nastavnu cjelinu Uvjeti života iz školskog programa Prirode i društva. Na radionici su prezentirana odabrana fizikalna i kemijska svojstva Sunčevog zračenja, vode, zraka i tla te utjecaj kvalitete nežive prirode na žive organizme. Radionica je osmišljena u skladu s načelima školske reforme “Škola za život” te se sastojala od didaktički pripremljene prezentacije s desetak pokusa za interaktivno sudjelovanje učenika i uključivanje istraživačkog pristupa u proces stvaranja znanja, preko zapažanja, promišljanja i kritičkog zaključivanja do povezivanja novog znanja s primjerima iz svakodnevnog života.

Učenici su na radionici izvrsno surađivali, dok su njihovi učitelji isticali značaj suradnje znanosti i obrazovanja, osobito na osnovnoškolskoj razini pri kojoj je najvažnije postaviti čvrste temelje za daljnji razvoj osviještenog, motiviranog i promišljenog mladog čovjeka. Ujedno se kroz takvu suradnju s dodatnim sadržajem i prikazom tema osuvremenjuje nastava i educiraju nastavnici.

Voditeljice radionice bile su dr. sc. Sanja Stipičević i dr. sc. Tanja Živković Semren.