Kolokviji, Novosti

Kolokvij (25. travnja)

U predavaonici Instituta u srijedu 25.4.2018. u 10:00 sati održat će se kolokvij dr. sc. Ane Marije Marjanović Čermak iz Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju.

Naslov predavanja je Stresni odgovor stanica na ksenobiotike okoliša kao posljedica suvremenog načina života

Sažetak predavanja
Reaktivni kisikovi spojevi (ROS) su normalni produkti staničnog metabolizma koji u niskim koncentracijama sudjeluju u mnogobrojnim staničnim signalnim putevima. Prekomjernim stvaranjem ROS-ova i/ili smanjenjem antioksidacijske obrane dolazi do narušavanja postojeće ravnoteže i nastanka oksidacijskog stresa. Posljednjih desetak godina područja koja su se osobito razvila kao rezultat tehnološkog napretka i suvremenog načina života obuhvaćaju i mobilnu telefoniju, pesticide te nanočestice. S obzirom da njihov mehanizam djelovanja na živi organizam još uvijek nije dovoljno istražen, povezanost uz oksidacijski stres ispitana je u in vitro uvjetima na nekoliko različitih staničnih linija. Dio rezultata do sada provedenih istraživanja prikazat će se u sklopu predavanja.

Kratki životopis predavača

  • rođena 1984. u Zagrebu
  • godine diplomirala molekularnu biologiju na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), Sveučilište u Zagrebu
  • zaposlena kao znanstveni novak u Jedinici za dozimetriju zračenja i radiobiologiju, IMI
  • godine doktorirala na PMF-u, Sveučilište u Zagrebu obranivši disertaciju „Djelovanje moduliranoga radiofrekvencijskoga zračenja na oksidacijsko-redukcijsku ravnotežu animalnih stanica“ (voditelj: dr. sc. Ivančica Trošić, IMI)
  • dosadašnji znanstveni rad bio je usmjeren na istraživanja vezana uz nastanak oksidacijskog stresa uzrokovanog različitim ksenobioticima, uključujući neionizirajuće zračenje, pesticide i nanočestice
  • suradnica na dva projekta Hrvatske zaklade za znanost „Organska zagađivala u okolišu-markeri i biomarkeri toksičnosti“ (voditelj: dr. sc. Davor Želježić) te „Kvantno-kemijski dizajn, priprava i biološka svojstva organometalnih derivata nukleobaza“ (voditelj: prof. dr. sc. Valerije Vrček)
  • autor ili koautor 12 znanstvenih radova objavljenih u časopisima zastupljenim u bazi podataka Web of Science Core Collection.