Događanja, Novosti

Predstavljena internetska aplikacija Ekološke karte grada Zagreba

U prostorijama Gradske uprave danas je predstavljena internetska aplikacija Ekološke karte grada Zagreba.

„Projekt je jedinstven u svijetu jer je Ekološka karta grada Zagreba dinamičan alat s kontinuiranim unosom podataka na osnovu redovitog monitoringa, epizodnih mjerenja, novih podataka iz različitih sektora ispitivanja okoliša, kao što su mjerenja kvalitete zraka pomoću automatiziranih senzora koji omogućuju očitavanje podataka u realnom vremenu i praćenje promjena stanja u definiranom vremenskom intervalu“, prezentirala je dr. sc. Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja NZJZ „Dr. Andrija Štampar“.

Krajnji cilj programa je osiguranje dobrobiti za građane povećanjem kvalitete življenja prilagodbama životnog stila i aktivnosti u odnosu na trenutnu kvalitetu okoliša, povećanje povjerenja u racionalno raspolaganje sredstvima u svrhu monitoringa kvalitete okoliša i istraživanja utjecaja okoliša na zdravlje te snižavanje razine neutemeljene zabrinutosti vezano za spregu okoliša i zdravlja. Nadalje, osigurana je dobrobit i za struku i za donositelje odluka utvrđivanjem tzv. „nultog stanja“ opterećenja okoliša i samih kritičnih točaka u urbanoj sredini. Trenutnim uvidom u sveobuhvatne podatke rezultata monitoringa različitih okolišnih medija (zraka, vode, tla i otpada) osigurano je informacijski utemeljeno donošenje odluka, odnosno daljnje planiranje i preventivni postupci u slučaju izvanrednih stanja.

Institut za medicinska istraživanja aktivno je sudjelovao u razvoju tog projekta od samog početka, odnosno ovaj projekt se ne bi mogao realizirati bez kvalitetne suradnje i shvaćanja ozbiljnosti problema projekta, s jedne strane Gradonačelnika i njegove Stručne službe, a s druge strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, istaknula je prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak, ravnateljica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

EKO KARTA

Izvor: mrežne stranice Grada Zagreba