Događanja, Novosti

Deseti hrvatski znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Zaštita zraka 2017“

Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka (HUZZ) u suorganizaciji Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Državnog hidrometeorološkog zavoda i European Federation of Clean Air and Environmental Protection Associations – EFCA organizira Deseti hrvatski znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Zaštita zraka 2017“. Skup će se održati u hotelu Zora u Primoštenu od 3. do 7. listopada 2017. godine. Detaljnije informacije o Skupu možete pronaći na stranicama HUZZ-a www.huzz.hr.

TEME SKUPA

  1. Upravljanje kvalitetom zraka – inspekcija i nadzor
  2. Emisije onečišćenja u atmosferu
  3. Onečišćenje vanjske atmosfere – imisije
  4. Razvoj i provjera mjernih metoda
  5. Procjena izloženosti onečišćenjima u zraku i učinci na zdravlje
  6. Zaštita zraka u sustavu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša
  7. EFCA sekcija “Air Quality in Europe – Current State and New Challenges“
  8. IUAPPA sekcija “The Global Context for Air Quality Management”

Prva obavijest

Druga obavijest