Uloga estrogen i androgen receptora u aktivaciji strome oralnog karcinoma i njihov utjecaj na preživljavanje bolesnika – ACTIVSTROMORALCANCER

Suradnici na projektu:

Aleksandra Fučić, Dragana Gabrić Pandurić, Antun Major, Zoran Rakušić, Vesna Bišof, Danko Velimir Vrdoljak, Čedna Tomasović-Lončarić, Mihajlo Virag

Voditelj: Vanja Vučićević Boras

Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Sažetak
Učestalost oralnog karcinom pločastih stanica (OKPS) u Hrvatskoj je 8,4 osobe na 100.00 stanovnika. Najveća učestalost ovog karcinoma je u muškaraca iznad 50 godina starosti. Znakovito povećani rizik za razvoj oralnog karcinoma imaju pušači i osobe koje svakodnevno konzumiraju alkohol. OKPS je agresivni karcinom koji brzo metastazira (oko 50% oboljelih ima pri postavljanju dijagnoze metastaze u limfnim čvorovima) te je uspješna dijagnostika od velike važnosti za učinkovitu terapiju. Unatoč razvoju novih terapijskih pristupa u liječenju ovog karcinoma ne bilježi se značajni porast petogodišnjeg preživljavanja zadnjih desetljeća. Standardni oblici liječenja su kirurške disekcije uz liječenje zračenjem, a kemoterapija se rjeđe primjenjuje. Najnovija istraživanja ukazuju da je uz histološki nalaz OKPS od velikog značaja i procjena aktivnosti strome samog tumora koja može sadržavati stanice koje ispuštaju signalne molekule ključne za razvoj metastaza. Cilj ovog projekta je pridonijeti saznanjima o broju i aktivaciji stanica u stromi OKPS-a u odnosu na preživljavanje bolesnika. Istraživanje će se zasnivati na arhivskim bioptatima, a uključit će procjenu razine receptora na malignim stanicama i stanicama strome tumora (androgeni, estrogeni), metaloproteinaza 9, citokina (IL-1beta, IL-6), vaskularnog endotelnog čimbenika rasta i čimbenika hipoksije te čimbenika proliferacija Ki67. Očekivani rezultati pridonijet će poboljšanju informativnosti histološkog nalaza i individualnom pristupu liječenja OKPS-a. Putem upitnika ispitati će se životne navike bolesnika, izloženost te obiteljska anamneza i njihov mogući utjecaj na histološki profil OKPS-a. U okviru projekta izradit će se web stranica sa rezultatima projekta, bazom tekućih istraživačkih projekata, kliničkih studija, relevantni publikacija i forumom. Web stranica će pridonijeti boljoj suradnji kliničara i drugih zainteresiranih eksperata, a u svrhu boljitka za bolesnike kao i budućoj međunarodnoj prepoznatljivosti.