Učestalost dijabetesa melitusa tipa 2 u hrvatskoj populaciji kao posljedica kronične izloženosti arsenu

Voditelj projekta: Ivana Vinković Vrček

Hrvatsko-njemački znanstvenoistraživački projekti u sklopu Programa zajedničkog poticanja razmjene sudionika u projektima
između MZOS-a i DAAD-a za 2015.-2016. godinu

Glavni je cilj ovoga istraživanja utvrditi mogući učinak izloženosti povišenim razinama arsena na rizik od šećerne bolesti (Diabetes mellitus) tip 2 u hrvatskoj populaciji. Predloženo istraživanje preliminarnoga je karaktera.