Stresni radni uvjeti i zdravlje radnika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.)

Voditelj: Milica Gomzi

SAŽETAK
Promjena organizacije i značajki rada stvara radne zahtjeve koji nisu usklađeni sa sposobnostima i potrebama radnika. Radnici zaposleni na poslovima s velikim fizičkim i psihološkim zahtjevima, a s malom mogućnošću nadzora i plaćom za izvršeni rad najčešće pokazuju simptome stresa. Cilj istraživanja je utvrditi u nekoliko izabranih skupina radnika 1. stresne psihosocijalne i ergonomske značajke rada i radnog okoliša (stresore); 2. učestalost zdravstvenih smetnji, psiholoških poremećaja i promjena u načinu ponašanja pri izloženosti stresorima; 3. međuodnos osobina ličnosti, svojstava radnih zadataka, te ergonomskih uvjeta i simptoma stresa; 4. moguću povezanost dugotrajne izloženosti stresu s pojavom kroničnih medicinskih stanja. Odnos stresnih uvjeta rada i zdravlja radnika ispituje se multidisciplinarnim pristupom i epidemiološkom metodologijom. Primjenjuju se standardizirani upitnici i dijagnostički testovi, medicinski pregledi, ergonomska analiza opreme, procjena radnog mjesta i analiza radnih zadataka, standardizirani intervju, psihijatrijski pregled i testovi ličnosti, te deskriptivna i multivariatna statistička analiza. U transverzalnoj studiji utvrđuje se moguća povezanost neprimjerenih radnih uvjeta i ranih simptoma stresa, te udjel značajki ličnosti i načina života zaposlenika. Studijom praćenja procjenjuje se promjena razine stresa i stresnih značajki rada dvije godine nakon uvođenja ergonomskih i organizacijskih intervencija. Učestalost šećerne bolesti, povišenog krvnog tlaka i povišenog kolesterola u krvi ispituje se kao moguća posljedica dugotrajnog rada u stresnim uvjetima. Vrši se procjena mentalnih modela radnika pomoću kojih se oni suprotstavljaju stresu na radu. Identifikacija stresnih radnih uvjeta i njihovih zdravstvenih posljedica poslužit će za prijedlog medicinskog nadzora radnika, ergonomskih i organizacijskih poboljšanja uvjeta rada i primjenu interventnih postupaka za ublažavanje stresa.

Ključne riječi: medicina rada; psihologija u medicini rada; stres na radu; radni uvjeti; procjena opasnosti na radnom mjestu; ergonomija; zdravstveni učinci; bolesti povezane s radom; način života; pušenje; zdravstvena zaštita radnika