Kemija kompleksa 1-aminociklopropankarboksilnih kiselina

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.)

Voditelj: Nenad Raos
Suradnica na projektu: L. Mak (do 17.9.2004.)

Nastavljena su istraživanja na razvoju i primjeni metode preklapanja kugli (engl. overlapping spheres, OS) za traženje konformera niske energije. Metoda temeljena na segmentaciji molekule prema grupiranju atoma analizom rojeva (engl. cluster analysis) iskušana je na molekulama više izomera bis-kompleksa 1-[N-(tert-butoksikarbonil)amino]- 2-hidroksimetilciklopropan-1-karboksilne kiseline (N-Boc-ACC-OH) s bakrom(II) te na razgrananim ugljikovodicima. Pokazalo se da je nov način segmentacije bolji od staroga, temeljenog na topološkoj analizi, no metoda ne pokazuje svoje prednosti na simetričnim kompleksima N-Boc- ACC-OH. Metoda OS primijenjena je i za procjenu stabilnosti kompleksnih spojeva. Iskušano je više inačica metode: središnja kugla smještena je u središte, na vrhove i na plohe koordinacijskog oktaedra. Rezultati na kompleksima N-alkiliranih aminokiselina s bakrom(II) pokazuju da se konstante stabilnosti mogu predloženom metodom reproducirati unutar 0,2 log β-jedinice.
Zbog uočenih mreža vodikovih veza u kristalu molekule 1-[N-(tert-butoksikarbonil)amino]-2- hidroksimetilciklopropan-1-karboksilne kiseline, čija je struktura riješena prošle godine, nastavljena su šira istraživanja vodikove veze. U suradnji s Institutom “Ruđer Bošković” analizirani su kristalografski podaci radi traženja novog tipa vodikove veze, a u suradnji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu napisan je jedan pregledni rad o vodikovoj vezi sa skupinom C-H, koja je uočena u kristalu rečene kiseline.