Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u djece – procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status (PyrOPECh)

HrZZ znanstveni projekt
šifra: IP-2019-04-7193
Suradnici na projektu: Jelena Kovačić, Adrijana Bjelajac, Jasminka Bobić (do 2022), Selma Cvijetić Avdagić, Jelena Macan, Rajka Turk, Martina Piasek (do 2020), Željka Babić, Jim Garvey, Marija Posavec, Vera Musil, Bernarda Krnić, Marijana Matek Sarić, Irena Keser, Saša Kralik Oguić, Iva Bebek, Gordana Jurak, Tatjana Petričević-Vidović, Anne Nugent, Matijana Jergović, Romana Gjergja Juraški, Snježana Sekušak-Galešev, Breige McNulty, Katja Dumić Kubat, Brendan Murray, Andreja Jurič, Marija Macan, Antonija Sulimanec Grgec, Patricia Tomac, Eva Anđela Delale
Voditelj: Veda Marija Varnai
Sažetak
Epidemiološka istraživanja i pokusi na životinjama upućuju na moguće štetne učinke piretroidnih (PYR) i organofosfatnih (OP) insekticida na razvoj mozga i spolni razvoj u djece, čak i pri vrlo niskim razinama izloženosti. Međutim, moguća povezanost izloženosti pesticidima s navedenim zdravstvenim parametrima malo je istraživana za razdoblje puberteta, uz nejednoznačne rezultate i znatna metodološka ograničenja, kao što su nedovoljno definirana izloženost i presječni dizajn studija. Glavni cilj predloženog projekta je procijeniti rizik od štetnih učinaka izloženosti PYR i OP insekticidima na neuropsihološki razvoj i hormonski status dječaka u predpubertetu i pubertetu u 2-godišnjoj kohortnoj studiji, uz kontrolu za potencijalne čimbenike utjecaja, koristeći isključivo neinvazivne metode. Izloženost djece PYR i OP insekticidima procjenjivat će mjerenjem njihovih metabolita u urinu u 5. i 7. razredu osnovne škole, te procjenom unosa pesticida hranom pomoću 24-satnog prisjećanja o prehrani u pet navrata tijekom 2-godišnjeg praćenja. U 5. i 7. razredu osnovne škole procjenjivat će se neuropsihološki razvoj testiranjem pažnje, pamćenja i brzine jednostavne psihomotorne reakcije, procjenom karakteristika spavanja i neurobihevioralnog funkcioniranja, a pubertetski razvoj procjenjivat će se pomoću kliničkog pregleda (po Tanneru i Praderu), mjerenja gonadotropina u urinu te spolnih hormona (testosterona i dehidroepiandrosteron sulfata) u slini. Očekuje se da će istraživanje doprinijeti 1) razumijevanju rizika od mogućih štetnih učinaka PYR i OP insekticida na neuropsihološki razvoj i hormonski status dječaka u pubertetu; 2) prepoznavanju nedostataka i unaprjeđenju danas raspoložive metodologije ocjenjivanja razvojne neurotoksičnosti i endokrine disrupcije u okviru regulatorne toksikologije; 3) razvoju metodologije za procjenu izloženosti pesticidima koji nemaju osobinu nakupljanja u tijelu; 4) boljoj karakterizaciji izloženosti pesticidima u hrvatskoj populaciji.