Idejno rješenje biotehnološkog postupka za obradu otpadnih voda iz proizvodnje atrazina

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.)

Glavni istraživač: Dubravka Hršak, Institut “Ruđer Bošković”
Odgovorni istraživač u IMI-ju: Vlasta Drevenkar

U okviru projekta provode se kinetička istraživanja rasta odabranih mikrobnih kultura i biološke transformacije atrazina s ciljem dobivanja potrebnih podataka za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda iz sinteze herbicida atrazina. Izgradnja uređaja za pročišćavanje je neophodna da bi se koncentracija atrazina u tehnološkoj otpadnoj vodi smanjila na vrijednosti dopuštene važećim propisima.

Istraživanja uključuju izolaciju mikrobnih kultura iz različitih staništa (tlo tretirano atrazinom, sediment, i otpadna voda iz proizvodnje atrazina) i provjeru njihove aktivnosti u transformaciji atrazina u optimalnim uvjetima. Primjenjuju se suvremene metode šaržnog i kontinuiranog razvoja mikrobnih kultura u strogo kontroliranim uvjetima i suvremene analitičke tehnike (GC, GC-MS, HPLC, TOC) za kvantitativno određivanje atrazina i identifikaciju nastalih razgradnih proizvoda. Osim za odabir i projektiranje uređaja za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda, rezultati modelnih kinetičkih istraživanja poslužit će i za optimiranje biotehnološkog postupka te predlaganje mjera učinkovitog rada uređaja.