HUMNap – Onečišćenje zraka i biomarkeri učinka u ljudi

Voditelj projekta: Goran Gajski

Suradnici na projektu:

Marko Gerić, Mirta Milić, Vilena Kašuba, Gordana Pehnec, Silvije Davila, Ivana Jakovljević, Ante Cvitković, Mandica Sanković, Antun Šumanovac, Nancy Hopf, Irina Guseva Canu, Pascal Wild

Hrvatska zaklada za znanost

HrZZ-IP-2020-02-1192

Trajanje: 1.7.2021.-30.6.2025.

Poveznica: http://humnap.imi.hr/