HUMNap – Onečišćenje zraka i biomarkeri učinka u ljudi

Voditelj projekta: Goran Gajski

Suradnici na projektu:

Marko Gerić, Mirta Milić, Vilena Kašuba, Gordana Pehnec, Silvije Davila, Ivana Jakovljević, Luka Delić, Ante Cvitković, Mandica Sanković, Antun Šumanovac, Nancy Hopf, Irina Guseva Canu, Pascal Wild

Hrvatska zaklada za znanost

HrZZ-IP-2020-02-1192

Trajanje: 1.7.2021.-30.6.2025.

Poveznica: http://humnap.imi.hr/