COST TU1301 NORM4Building

Europska suradnja u području znanosti i tehnologije - COST

COST TU1301 NORM4Building action

2013.-2017.

Član Upravnog vijeća (MC) (2014.-2015.) i predstavnik RH: Ivica Prlić

Član: Tomislav Bituh

Prirodni radionuklidi prisutni su u Zemljinoj kori te u mineralima i rudama koji se zatim koriste u industriji. Prirodni radionuklidi mogu se koncentrirati u nusproizvodima tijekom industrijskih procesa, kao npr. leteći pepeo proizveden u velikim količinama tijekom gorenja ugljena, troska u čeličani i metalnoj industriji za recikliranje, fosfogips u industriji fosfata i crveno blato u industriji prerade aluminija. Ovisno o koncentraciji aktivnosti, neki od tih nusproizvoda mogu se smatrati radioaktivnim materijama koji se prirodno pojavljuju (NORM). Kada se nusproizvodi ispituju za uporabu kao građevinski materijal, tada je potrebno ocijeniti velik broj čimbenika, uzimajući u obzir prisutnost elemenata u tragovima kao što su metali i prirodni radionuklidi. Proučavanje sigurne uporabe nusproizvoda u graditeljstvu zahtijeva uključivanje stručnjaka iz različitih područja (građevinarstva, kemijskog inženjerstva, znanosti o okolišu, prirodnoj radioaktivnosti, ekonomiji, itd.). Stoga je ovaj projekt okupio velik broj stručnjaka različitih struka. Mreža NORM4Building u siječnju 2017. obuhvaćala je više od 120 istraživača različite stručnosti iz 30 različitih europskih zemalja i SAD-a. Glavni cilj ove akcije razmjena je multidisciplinarnog znanja i iskustva (radiološka, tehnička, ekonomska, zakonodavna i ekološka) za istraživanje i procjenu uporabe nusproizvoda, za industrije koje susreću NORM u svojim industrijskim procesima te za radiološku procjenu uporabe nusproizvoda u novim vrstama građevinskih materijala koji se trenutno istražuju.

Mreža NORM4Building razvija strategije za korištenje NORM ostataka u keramici, betonu i cementu s naglaskom na korištenje NORM ostataka u nastajanju građevnih materijala kao što su alkalijski aktivirani materijali (tj. anorganski polimeri). Ova akcija potaknula je mnogo istraživanja na polju u kojem nedostaju informacije kako bi se osiguralo da se aspekti vezani uz prirodnu radioaktivnost uzmu u obzir u novim građevinskim materijalima na temelju nusprodukata prije njihovog uvođenja na tržište. Aktivnosti mreže znanstvenika NORM4Building odvijaju se kroz djelovanje četiriju radnih skupina:

 • Radna skupina 1: razvoj NORM4Building baze podataka s radiološkim informacijama o sirovinama,
  nusproizvodima i građevinskim materijalima
 • Radna skupina 2: detaljna rasprava o svojstvima nusproizvoda koji mogu omogućiti ili ometati uporabu
  u građevinskim materijalima
 • Radna skupina 3: istraživanje industrijski korisne metodologije mjerenja i protokola za određivanje
  koncentracije aktivnosti prirodnih radionuklida u građevinskim materijalima te organizacija
  međukomparacije
 • Radna skupina 4: razvoj novih istraživanja o računalnim metodologijama, tj. sobnim modelima za
  procjenu i predviđanje unutarnjih gama-doza i koncentracije unutarnjih gama-doza na temelju
  koncentracije aktivnosti, uzimajući u obzir aspekte ispiranja prirodnih radionuklida iz građevinskih
  materijala kako bi se procijenio životni vijek građevinskih materijala koji sadrže NORM; temelj je
  radiološke procjene građevinskih materijala nova Direktiva Vijeća 2013/59 / EURATOM kojom se
  utvrđuju osnovni sigurnosni standardi za zaštitu od opasnosti koja proizlazi iz izlaganja ionizirajućem
  zračenju.

Rezultati navedenih aktivnosti objavljeni su u knjizi “Naturally Occurring Radioactive Materials in Construction“, Integrating Radiation Protection in Reuse (COST Action Tu1301 NORM4BUILDING); ISBN: 9780081020081 (online), 9780081020098 (tisak) (173). Knjigu su napisali znanstvenici u bliskoj suradnji s predstavnicima zakonodavnih vlasti i industrije koji su pomogli osigurati točnost zakonskih aspekata i osigurati industrijski relevantnu raspravu. Suradnja istraživačke zajednice na projektu COST NORM4Building rezultirala je uspostavljanjem dviju
novih istraživačkih platformi: EAN-NORM i EU-NORM (http://ean-norm.eu/ena/). Više informacija: http://norm4building.org/.