Biomedicinski učinci radiofrekventnog mikrovalnog zračenja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.)

Voditelj: Ivančica Trošić

SAŽETAK
Korištenje emitera elektromagnetska zračenja širi se u industriji, medicini, prometu i kućanstvu. Opća izloženost radiofrekventnom mikrovalnom zračenju prijeti iz elektroenergetskih i RTV mreža, radarskih, telekomunikacijskih, medicinskih, kućanskih uređaja. Mehanizam djelovanja neionizirajućeg zračenja na biološki sustav nije poznat. Cjelovit uvid u učinke zračenja moguće je dobiti ozračivanjem životinja, a mehanizam djelovanja na kulturi stanica. Rezultati dosadašnjeg istraživanja ukazuju da mikrovalovi (RF/MW) u određenim vremenskim intervalima, u štakora imaju učinak na perifernu krv, padom broja limfocita i porastom broja eritrocita, na koštanu srž inhibicijom limfocitopoeze, a u plućima stimuliraju mukocilijarni klirens čestica uz pojavu višejezgrenih fagocita. Nastaviti će se s proučavanjem staničnog i unutarstaničnog odgovora u pokusnih životinja i kulturi stanica, obzirom na primljenu dozu i vrijeme izloženosti odabranim fizikalnim noksama. Istraživati će se biomarkeri netermalnih učinaka neionizirajućeg zračenja, praćenjem genezom i funkcijom povezanih parametara na staničnoj razini u nekoliko bioloških sustava; koštanoj srži, perifernoj krvi te slobodnim stanicama pluća i trbušne šupljine. Pratit će se proliferacija, diferencijacija i sazrijevanje stanica koštane srži i mogući odraz na perifernu cirkulaciju i ostale sustave. Pretpostavlja se učinak RF/MW zračenja na sintezu melatonina, regulatora hematopoeze i imunološkog odgovora, pa će se pratiti lučenje njegovog metabolita u noćnom urinu tretiranih štakora. Ispitat će se učinak djelovanja RF/MW zračenja na rezistenciju membrane eritrocita štakora te na pojavu mogućeg oštećenja kromosoma i/ili diobenog aparata. Učinak na unutarstaničnoj razini procijenit će se obilježavanjem citoskeleta, posebice tubulina. Statističkom obradom rezultata dobit će se uvid u biološke učinke neionizirajućeg zračenja in vivo, i mehanizam njegovog djelovanja in vitro.