022-0222411-2409 Utjecaj čimbenika iz općeg i radnog okoliša na mišićno-koštani sustav

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA RH (2007.-2014.)

Voditelj: Selma Cvijetić Avdagić

SAŽETAK
Ključne polazišne spoznaje:Bolesti i tegobe mišićno-koštanog sustava imaju veliku učestalost i u težim oblicima mogu uzrokovati invalidnost i smanjenu radnu sposobnost, zbog čega su u mnogim zemljama prvi uzrok izostanaka s posla. Najčešće mišićno-koštane bolesti dijelom su uzrokovane ili pogoršane ergonomskim obilježjima radnog mjesta, a sve je više pokazatelja da i psihosocijalni faktori imaju značajnu ulogu u njihovu nastanku i razvoju. Ciljevi i hipoteza:u istraživanju će se odrediti učestalost čestih mišićno-koštanih bolesti u našoj radno-aktivnoj populaciji: degenerativnih i upalnih zglobnih bolesti, križobolje, izvanzglobnog reumatizma te osteoporoze i pokazati njihova povezanost s okolišnim, prije svega radno-uvjetovanim te psiho-socijalnim čimbenicima. Također će se odrediti udio okolišnih faktora u nastanku vršne koštane mase u našoj populaciji. Očekivani rezultati:Prikupljanje saznanja o rasprostranjenosti čestih mišićno-koštanih tegoba i bolesti u radno aktivnoj populaciji u Hrvatskoj. Određivanje moguće uloge rizičnih čimbenika na razvoj mišićno-koštanih tegoba i bolesti: a)osobnih fizičkih i psiholoških značajki i sposobnosti suočavanja sa stresom; b) biomehaničkog opterećenja i ergonomskih obilježja radnog mjesta; c) načina i kakvoće života, navika i ponašanja. Rezultati istraživanja će pokazati i referentne vrijednosti i rizične faktore vršne koštane mase za našu mlađu populaciju. Način provjere rezultata:Funkcionalni status i onesposobljenost bolesnika te psihologijska procjena koja će se izvršiti standardiziranim testovima i upitnicima. Dijagnoza mišićno-koštanih tegoba i bolesti, kao i procjena vršne koštane mase odredit će se objektivnim dijagnostičkim metodama: ultrazvuk, denzitometrija kosti i u slučaju liječničke indikacije radiološkom pretagom. Primjenom biostatističkih metoda utvrdit će se relativni utjecaj niza radnih uvjeta i osobina radnika s mišićno-koštanim bolestima. Važnost predloženog istraživanja:Rezultati istraživanja omogućili bi oblikovanje ergonomskih i organizacijskih poboljšanja na radnom mjestu i u radnoj okolini, čime bi se nastojao smanjiti utjecaj štetnih čimbenika na mišićno-koštane tegobe i posljedični izostanci s posla. Podaci o vršnoj koštanoj masi i njezinim rizičnim čimbenicima u našoj populaciji omogućili bi procjenu razlike dobivenih rezultata u odnosu na stanovništvo drugih zemalja i omogućili točniju procjenu i dijagnozu osteopenije i osteoporoze za naše stanovništvo.