022-0222148-2125 Mutageni i antimutageni u ekogenetičkim istraživanjima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (2002.-2006.)

Voditeljica projekta: Doc. dr. sc. Verica Garaj-Vrhovac, dipl. ing. biol.

SAŽETAK
Primarna oštećenja DNA i spontane mutacije izazvane u genomu stanica pod utjecajem mutagena i karcinogena biomarkeri su genotoksičnog stresa. Dodatno su genetičko opterećenje, povećavaju rizik i utječu na razvoj malignih bolesti.

Rezultati ekogenetičkih i molekularno-bioloških metoda omogućuju procjenugenetičkog rizika te primjenu mjera za kontrolu i prevenciju. Genetička predispozicija za nastanak malignih bolesti uključuje nestabilnost genoma. Strukturne kromosomske reorganizacije doprinose nastanku karcinoma.

Unutarstanična ciljna mjesta ili ciljno tkivo na koje pojedini mutageni i/ili karcinogeni djeluju često su nedostupni pa se biomarkeri genetičkog oštećenja primjenjuju testovi na surogatnim stanicama ili tkivima. Ciljevi istraživanja projekta usmjerit će se na primjenu i unapređenje molekularno-bioloških tehnika specifičnih i za detekciju oštećenja genoma izazvanih karcinogenima i mutagenima u uvjetima in vitro i in vivo i razvoj novih tehnika za utvrđivanje ranih biomarkera malignih bolesti.

U eksperimentalnim uvjetima na animalnim i humanim modelima proučit će se mehanizmi indukcije biomarkera. Biomarkeri koji ukazuju na interne doze mutagena omogućuju detekciju interindividualnih razlika u mehanizmima popravka DNA povezanih s povećanom osjetljivosti i rizikom od malignih bolesti. Radi bolje ekstrapolacije izloženosti mutagenima i utvrđivanja individualnog rizika prema karcinomima istražit će se podskupine jedinki unutar populacije s genetičkim opterećenjem i preosjetljivosti.

Proučit će se potencijalni genetički markeri i nova tehnološka unapređenja za brzu procjenu staničnog odgovora na kemo i radioterapiju. Procijenit će se vrijednosti biomarkera značajnih za unapređenje pretkliničkih i kliničkih istraživanja te usporediti sinergistički učinci pojedinih mutagena i antimutagena koji se odražavaju na biomarkerima.