Otvoreni projektni natječaji

  • Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv”

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 13. lipnja 2017. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“, koji se financira u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020., iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Predmet ovog poziva je ulaganje u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnoga sektora prijenosom znanja i tehnologije. Ulaganje u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije u skladu sa S3 pridonijet će inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija u znanstvenoj i poslovnoj zajednici. U širem smislu, intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenoga sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovu preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

Svrha ovog poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visokokvalitetnih istraživačko-razvojnih i inovacijskih aktivnosti u RH.

Više o samom projektu, uvjetima natječaja te svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na slijedećoj stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1421


  • Moj ZABA Start 2017.: KULTURA I ZNANOST

Zagrebačka banka poduprijet će realizaciju najboljih projektnih prijedloga iz područja kulture, nezavisne kulturne scene te obrazovanja i znanosti koji uključuju primjenu novih medija i tehnologija u kulturi i umjetnosti te znanstvene i istraživačke projekte.

Ukupni fond potpora za natječaj Kultura i znanost iznosi ukupno 330.000 kn: 120.000 kn za prvu, 100.000 kn za drugu i 80.000 kn za treću nagradu prema odluci Komisije; 30.000 kn za četvrtu nagradu prema odabiru javnosti putem javnog glasovanja na www.mojzabastart.hr

Prijave su otvorene do 31. srpnja 2017.

Objava finalista: 25. rujna 2017.

Objava dobitnika: na svečanoj dodjeli potpora krajem listopada

Više o samom projektu, uvjetima natječaja te svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj stranici:

https://www.mojzabastart.hr/home/kultura-i-znanost?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=mediacom&utm_content=website-clicks&utm_campaign=moj-zaba-start-2017

Za više informacija o natječaju javite nam se e-porukom na adresu:

kulturaiznanost@unicreditgroup.zaba.hr