Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Temeljem čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 120/16) Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavljuje ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Prethodne objave: