Kolokviji, Novosti

Kolokvij (11. siječnja)

Pozivamo vas na kolokvij Istraživanja pojedinačnih i združenih učinaka mikotoksina i resveratrola na ekspresiju membranskih prijenosnika organskih aniona u bubrezima štakora, koji će dr. sc. Vedran Micek održati u četvrtak 11. siječnja 2024. u 11:00h u predavaonici Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.