Kolokviji, Novosti

Kolokvij 5. listopada

Pozivamo vas na kolokvij Istraživanja učinaka reverzibilnih liganada kolinesteraza na razini stanica  koji će dr. sc. Antonio Zandona održati u četvrtak 5. listopada 2023. u 10:00 u predavaoni Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.