Natječaji, Novosti

Obavijest o izborima na radna mjesta

Povodom natječaja za izbor na radna mjesta koja je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada objavio Narodnim novinama daje se obavijest o izboru kandidata:

  • u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto viši asistent, za područje rada “Istraživanje oksima kao reaktivatora kolinesteraza i antidota kod trovanja organofosgornim spojevima”, na određeno vrijeme, NN 40/2023 (1 izvršitelj) – izabrana je Tena Čadež;
  • u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto viši asistent, za područje rada “Nanomedicina i nanotehnologija”, na određeno vrijeme, NN 43/2023 (1 izvršitelj) – izabrana je Nikolina Kalčec;
  • u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje rada “Praćenje kvalitete zraka”, na određeno vrijeme od jedne godine, NN 39/2023 (1 izvršitelj) – izabrana je Ivona Mikić;
  • na radno mjesto III. vrste ekonom, na neodređeno vrijeme, NN 42/2023 (1 izvršitelj) – izabran je Vjekoslav Vidović.