Natječaji, Novosti

Obavijest o natječaju za radna mjesta

U Narodnim novinama broj 39 od 30.3.2022. godine objavljen je Natječaj za izbor:

  • na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje rada “Teorijska kemija kompleksnih spojeva i flavonoida”, na neodređeno vrijeme, (1 izvršitelj);
  • na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, za područje rada “Enzimska kinetika, modeliranje interakcija liganada s biološkim makromolekulama”, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj);
  • na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, za područje rada “Analitička elektrokemija biološki aktivnih spojeva”, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj);
  • na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik, za područje rada “Metali u lebdećim česticama i atmosferskom taloženju – razine, izvori i učinci na zdravlje i okoliš”, na neodređeno vrijeme, (1 izvršitelj);
  • na znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik, za područje rada “Molekularna biologija i toksikologija”, na neodređeno vrijeme, (1 izvršitelj);
  • u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, za područje rada “Zaštita od zračenja i radioekologija”, na određeno vrijeme od godinu dana, (1 izvršitelj);
  • u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, za područje rada “Primjena metoda molekularne biologije za određivanje sigurnosti i učinkovitosti nanolijekova”, na određeno vrijeme (1 izvršitelj).